Historie

O dřívější historii našeho oddílu v Benešově se nedochovali takřka žádné materiály.

Čerpám tedy se vzpomínek pana Vnoučka posledního trenéra oddílu.

1960

Vzniká oddíl atletiky Dukla Benešov hlavními funkcionáři byli důstojníci kolem Antonína Mahovského, dále pan Kraják a zejména profesor gymnázia Bohumil Kadeřábek. Oddíl později přešel do tělovýchovné jednoty Lokomotiva Benešov.

1977

Do Benešova stěhuje pan Vnouček a rozhoduje se pro druhou obnovu atletického oddílu.

V témže roce  mění svůj název Tělovýchovná jednota na TJ  ČSAD BENEŠOV.

Atletická dráha se nachází ve velmi špatném stavu sektory pro technické disciplíny již nejsou regulérní pro závody. V polovině 80. let se podařilo TJ ČSAD BENEŠOV získat dotaci (400 tisíc) na rekonstrukci.Tu provedl světoznámý stavitel atletických drah, legendární Jaroslav Sibera.

Rok 1995

Postupem fotbalistů do 1.ligy byly na stadionu provedeny „úpravy“ , které s atletickým oddílem nikdo neprojednal a úplně atletickou dráhu znehodnotily. A když byly odvezeny neznámo kam ani kým naše buňky se vším co v nich bylo (tedy i s archivními materiály a výsledkovými listinami, seznamy členů oddílu a mnoha dokumenty), atletika skončila.

Rok 2016

Úspěšný atlet a rodák z Benešova Jan Mayer obnovuje atletický oddíl a jako jeho předseda registruje oddíl pod hlavičkou Českého atletického svazu.

Postupně se připojují další nadšenci a povětšinou Běžci s Benešovského běžeckého klubu Lenka Křížová, Karel Pelikán, Jiří Žaba, Jan Šíma a Vanda Kadeřábková Březinová  a z nich se stávají první trenéři atletického oddílu, začínají trénovat na zanedbané dráze na fotbalovém stadionu a v roce 2018 přihlašuje oddíl družstva přípravek a mladšího žactva do soutěží Středočeského atletického svazu.